face-forside

Marsvin - sygdomme

marsvinsygdomSygdomme
Da marsvin er byttedyr, er de længe om at udvise tegn på svaghed. I naturen vil et synligt svækket marsvin være et let bytte for rovdyrene. De skjuler derfor deres svækkelse indtil sidste øjeblik. Desværre betyder det i vores verden, at marsvinet ofte er meget sygt, før vi som ejere registerer, at der er noget galt.

Hold derfor dagligt øje med dit marsvin, da den mindste spise- eller adfærdsænding kan være et sygdomstegn.

Normal temperatur hos marsvin er: 37,2 - 39,5 C

Bylder
Vi ser jævnligt bylder hos marsvin. Hvis man har flere marsvin sammen, kan bylden opstå ved, at de leger eller slås, og derved kradser eller bider hinanden. Der kan herefter opstår en betændelses-tilstand, som indkapsles, fordi det oprindelige sår allerede har lukket sig.

Jo større bylden blive, jo mere smertefuldt er det for marsvinet. Huden vil blive udspændt og rød.
Kontakt dyrlægen, så bylden kan blive spaltet og betændelsen kan komme ud. Eventuelt er en penicillinkur nødvendig.

Vitamin-C mangel
Mange dyr er selv i stand til at danne vitamin C, men den evne har marsvin desværre ikke. De er derfor afhængig af at få behovet dækket via deres føde. Man skal derfor huske at give et ordentligt kraftfoder, som indeholder vitamin C. Hvis marsvinet ikke får nok c-vitamin, vil det komme til udtryk i nedsat energiniveau, manglende eller langsommere vækst, blødninger under huden og/eller ved tandkødet.

Det er en alvorlig lidelse, som ofte ende med, at marsvinen dør i en meget tidlig alder. Det er derfor meget vigtigt, at man dagligt sørger for, at marsvinet får C-vitamin.

Undgå at give det via drikkevandet, da vitaminet hurtigt nedbrydes i vandet, og mange marsvin drikker ikke særlig meget. Den bedste måde at sikre sig den får C-vitamin, er ved, at give C-vitaminholdige grøntsager som fx.appelsiner, solbær, kålroer osv.

OBS!! Det er især hunner, drægtige marsvin og unger, der har brug for dette tilskud. Men det er dog også vigtigt at hannen får det.

Pelslus
Pelslus er en af de mest almindelige hudlidelser hos marsvin. De vil klø sig meget, og som oftest vil man også se hårtab. Nogle gange kan man ligefrem se pelslusene bevæge sig rundt i pelsen.

Kontakt dyrlæge, da behanling er nødvendig.
Behandlingen vil oftes være en indsprøjtning med Dectomax/Ivomec hos dyrlægen 2 gange med 14 dages mellemrum.

Skab
Skab er også en meget almidelig hudlidelse. Skabmiden graver små gange i huden, hvor den lægger sine æg. Også her vil symptomerne være kløe, rødme og hårtab.

Kontakt dyrlægen for at få diagnosticeret og behandlet lidelsen.
Behandlingen vil oftes være en indsprøjtning med Dectomax/Ivomec hos dyrlægen 2 gange med 14 dages mellemrum.

Tænder
Marsvinets tænder er hvide og vokser i hele dyrets levetid. Hvis marsvinet har korrekt bid, vil den som regel selv slide tænderne.
Fortænderne er forholdsvis nemme at holde øje med, da de er synlige. Kindænderne kan derimod være sværere at observere, da de sidder længere inde. Det er derfor en god idé jævnligt at få checket tænderne hos dyrlægen.
For lange fortænder kan man ofte klippe, uden at marsvinet bliver bedøvet. Men hvis kindtænderne er for lange, kan det være nødvendigt, at bedøve marsvinet for, at få slebet dem godt ned.

Forvoksede kindtænder er en alvorlig lidelse, da underkæbens tænder vil vokse ind over tungen, og overkæbens tænder vil vokse ud af mod kinden. Dette kan give sår på både tungen og i kinden og er meget smertefuldt. I sidste ende kan marsvinet hverken tygge eller synke sin mad, og den vil derfor tabe sig væsentlig på kort tid.

Vær derfor meget opmærksom på, at dit marsvin spiser, som den plejer, og hvis du har mistanke om tandproblemer, skal dyrlægen altid kontaktes.
Symptomer ved tandproblemer:, spiser mindre eller langsommere end den plejer, savler, taber sig.

Drægtigssyge
Drægtighedssyge opstår i den sidste halvdel af drægtigheden.
Dette skyldes, at marsvinet bruger mere energi på ungerne, end den kan nå at indtage. Den har derfor tilsidst ikke energi eller kræfter til noget som helst og savler meget.
Det er desværre meget svært at redde et marsvin, som har fået drægtighedssyge. Men man kan forsøge ved at tvangsfodre den flere gange om dagen. Dette kunne fx være havregrød i pulverform.

Tilsæt altid C-vitamin og mos eventuelt marsvinets egne afførringskugler i maden, da dette er fyldt med næring. Den skal have ca 5-10 ml 4 gange dagligt.

Diarré
Diarré skyldes oftest et usundt miljø og/eller stress.
Sørg derfor altid for, at marsvinet har et rent bur at gå i, rent drikkevand, og at den fodres korrekt.

Diarré kan eventuelt afhjælpes ved at give et tilskud af surmælksprodukter.
Et marsvin må dog ikke gå med diarré i længere tid uden at dyrlæge kontaktes.

Hvis du er i tvivl, kontakt da altid dyrlægen for råd og vejledning.