Parasit tjek

Heste - Parasitundersøgelse

Baggrund

I august 1999 blev ormemidler gjort receptpligtige. Den væsentligste grund til dette var, at ormene var begyndt at udvikle resistens (modstandsevne) overfor nogle ormemiddler.

Derfor skal heste generelt kun behandles med ormekur, hvis de har orm i en vis mængde.

Heste kan smittes med flere forskellige slags orm. De orm der i dag er mest almindelige er de små strongylider "cyatostomer". Smitten sker hovedsageligt på græs.

Skadevirkningen af orm afhænger dels af ormearten, antallet af orm samt hestens egen modstandskraft. Skadevirkningerne er størst hos føl og ungheste, hvor der kan ses utrivelighed, dårligt hårlag, vægttab og diarre.

Blodorm (de store strongylider) kan ikke adskilles fra de små på en almindelig gødningsundersøgelse, og det er derfor nødvendigt at lave en larvedyrkning for at diagnosticere dette, denne dyrkning tager ca. 14 dage. Det anbefales at undersøge for blodorm ca. en gang om året og det kan gøres på en samlet gødningsprøve fra flere heste i besætningen.

Bændelorm kan typisk ikke ses på en normal gødningsundersøgelse og diagnosen stilles i stedet på antistoffer mod ormene. Dette kan vurderes på enten en blodprøve eller en spytprøve der sendes til et eksternt laboratorium. Spytprøven kan tages af hestens ejer.

Spoleorm er især et problem for føl og ungheste og kan medføre dødsfald. Derfor anbefales det at føl og ungheste også behandles med en ormekur, der er virksom mod spoleorm.


Gødningsprøver

For at finde ud af om en hest har orm, skal der tages en prøve fra gødningen. Dette bør gøres 2 gange om året, bedst forår og efterår. Prøven skal tages fra friskt afsat gødning og det er vigtigt at al luften presses ud af posen inden den lukkes.

Prøven skal afleveres samme dag som den er taget. Der skal tages prøver af alle voksne heste i en besætning. Antallet af ormeæg i gødningen bestemmes vha. mikroskopi.

Hvis hesten har over 250 æg pr gram gødning skal den behandles med en ormekur.
Hvis den har mere en 1000 æg pr gram skal der tages en kontrolgødningsprøve efter 14 dage.


Behandlingsprincip

Som nævnt ovenfor skal voksne heste (dvs heste over 2 år) behandles med ormekur, når der ved en gødningsprøve er konstateret mere end 250 æg pr gram gødning. Da føl og ungheste (under 2 år) er meget modtagelige for orm, skal de behandles med ormekur/eller evt. gødningsprøve en gang i kvartalet indtil de er 2 år gamle.

Føl skal have ormekur første gang når de er ca. en måned gamle.
Drægtige hopper skal have taget gødningsprøve halvårligt samt have en ormekur ca. 14 dage efter foling.


Forebyggende foranstaltninger

For at mindske smittepresset på folden er det en god ide at lave foldskifte midt på sommeren fx omkring 1. juli. Dvs. hestene sættes over på en ren fold, som der ikke har været heste på siden sidste efterår. Ydermere er det en god ide jævnligt at fjerne gødningen fra græsmarken.

Det er vigtigt, at ikke for mange heste græsser sammen og det er en fordel, hvis heste græsser sammen med får eller kvæg. Hvis der kommer nye heste i besætningen fortages gødningsprøver og evt. behandling, inden de lukkes på fold.


Tolkning af prøveresultater

- 0-250 æg pr. gram:
Minimum. Ikke behandlingskrævende.

- 250-500 æg pr. gram:
Middel. behandlingskrævende.

- Over 500 æg pr. gram:
Absolut behandlingskrævende.